szr Lioner bavi se proizvodnjom i reparacijom svih vrsta industrijskih četaka po uzorku ili crtežu.

Ložionička 51 Novi Sad   S R B I J A

021 6371580  064 2135345